Ošetřování obuvi

Návod na údržbu a ošetřování obuvi

Záruční list

 

Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil naši obuv. Věnujte, prosím, patřičnou pozornost následujícím informacím. Upozorníme Vás na několik skutečností a poradíme Vám, jak se zakoupenou obuví zacházet a udržovat ji tak, aby Vám sloužila k Vaší plné spokojenosti. A Vaše spokojenost je naším prvořadým cílem.

                Tento záruční list obsahuje veškeré informace a pokyny nutné ke správnému používání a údržbě Vaší obuvi.

 

                Veškerá obuv nabízená v prodejně Čtyřlístek-Dagmar Ztratilová splňuje požadavky obvyklé jakosti stanovené příslušnými technickými normami platnými v České republice (jsou to ČSN P 795600 – Obuv – Požadavky a zkušební metody a ČSN 795790 – Obuv – Přijatelné odchylky) a zároveň je za běžných a rozumně předvídatelných podmínek užití bezpečná (dle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů). Pokud vznikne, i přes veškeré úsilí firmy Čtyřlístek – Dagmar Ztratilová o zachování vysoké kvality nabízeného zboží, ze strany zákazníka důvod k uplatnění reklamace prodávaného zboží, upravuje postup zákazníka i firmy Čtyřlístek – Dagmar Ztratilová reklamační řád. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zák. č. 40/1964 Sb, občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozd. předpisů a je vystaven v prodejně.

                Záruční list spolu s nákupním dokladem uschovejte pro případ reklamace. Záruka se nevztahuje na změny vlastností obuvi, které vznikly v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či přirozené změny vlastností materiálu a nebo na vady a nedostatky vzniklé nedodržováním pravidel a zásad správného používání a údržby uvedenými v tomto Záručním listu.

                Reklamační řízení může být zahájeno, jestliže zákazník předloží kompletní reklamované zboží a prokáže nákup reklamovaného zboží v prodejně firmy Čtyřlístek – Dagmar Ztratilová nejlépe nákupním dokladem a doloží řádně vyplněný Záruční list. Zboží musí být řádně vyčištěno, zbaveno veškerých nečistot a hygienicky nezávadné. Firma Čtyřlístek – Dagmar Ztratilová je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny.

                Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

                Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost obuvi jsou různí pojmy. Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivnějším užívání může být životnost obuvi kratší než záruční doba. Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců.

                Při výskytu odstranitelné vady (tj. vady, kterou lze opravou odstranit aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží) má zákazník právo, aby byla vada bezplatně a odstraněna. Prodejce vadu odstraní bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník požadovat výměnu věci (lze vyměnit za jakékoliv zboží). Pokud není výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li sice o vady odstranitelné, které však brání věc řádně užívat pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad, má zákazník právo na výměnu nebo odstoupení od smlouvy.

                Při výskytu neodstranitelné vady má zákazník právo na výměnu zboží za nové bezvadné (lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vady neodstranitelné, které však nebrání řádnému užívání zboží a zákazník nepožaduje výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

                Rozpor s kupní smlouvou. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Toto neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou je prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď opravou zboží, nebo jeho výměnou (lze vyměnit za jakékoliv zboží). Není-li to možné, může zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Výběr obuvi

                Při výběru obuvi dbejte na to, aby zvolený druh, velikost, šíře obuvi přesně odpovídala Vašim potřebám – délka vnitřního prostoru obuv – velikost – má být delší než délka chodidla, prsty by se neměly v žádném případě dotýkat vnitřní strany špičky obuvi (tzv. nadměrek). Po návratu domů si obuv ještě jednou v klidu vyzkoušejte. Nevhodně zvolený druh obuvi, velikost, šíře, nebo tvar obuvi nemůže být důvodem k pozdější reklamaci.

                Nezapomeňte vzít v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování obuvi. Pouze obuv dobře zvolená z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu obuvi. Po celou dobu užívání věnujte maximální pozornost všem základním  pravidlům používání obuvi. Zvláště je nutné předcházet všem faktorům nepříznivě ovlivňujícím plnou funkčnost a životnost obuvi, jako např. vysoká intenzita užívání obuvi (nedoporučujeme používat každodenně stejnou obuv), používání obuvi k nevhodnému účelu, praní obuvi, atd.

                Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu obuvi a její plné funkčnosti je pravidelná údržba. Nesprávná nebo nedostatečná údržba obuvi podstatně zkracuje její plnou funkčnost a životnost.

Účelovost obuvi

Pro každý účel užití je vhodný jiný druh obuvi. Účelovost ovlivňuje volbu použitého materiálu, konstrukci, provedení a způsob údržby obuvi. Berte tedy, prosím, při výběru v úvahu, k jakému účelu chcete obuv používat.

Společenská obuv – je obuv pro krátkodobé nošení v interiéru při různých společenských příležitostech. Jedná se většinou o celousňovou obuv klasických střihů (polobotkovou nebo lodičkovou) s usňovou podešví spojenou se svrškem lepením. Tato obuv je citlivá na vlhkost a nerovný povrch a proto ji nedoporučujeme používat v exteriérech.

Vycházková obuv – je obuv k nošení po místních komunikacích nebo v místnostech. Vyznačuje se mohutnější a trvanlivější konstrukcí spodku než obuv společenská. Je charakteristická velkou pestrostí střihů a použitých materiálů. Rozlišujeme letní vycházkovou obuv (lehká, vzdušná), celoroční vycházkovou obuv (obuv s konstrukcí přizpůsobenou nošení v různých klimatických podmínkách, podešev většinou dezénovaná) a zimní vycházková obuv (obuv s vysokou úrovní tepelně izolačních vlastností, podešev zpravidla s protiskluzovým dezénem).

Rekreační obuv – je obuv k nošení při sportovně-rekreačních a sportovně-vycházkových příležitostech, na delší vzdálenosti i v mírném, upraveném přírodním prostředí. Obuv s pevnější konstrukcí svršku a robustnějším spodkem.

Sportovní obuv – je obuv pro provozování různých sportovních aktivit, Svou konstrukcí odpovídá požadavkům příslušného druhu sportu, proto je nutné ji pouze k tomuto sportu používat.

Domácí obuv – lehká, textilní obuv jednoduché konstrukce určená k nošení v interiérech.

Dětská obuv –obuv, na kterou jsou kladeny zvláštní nároky. Tyto nároky jsou charakterizovány potřebami dětské nohy, která se vyvíjí a roste:

  • vyberte obuv, která dobře padne do délky i do šířky, nezapomeňte na nadměrek 10-15 mm (letní obuv 5-10 mm),
  • dětská obuv by měla mít prostornou, kulatou špičku a dostatečně tuhý opatek,
  • upřednostňujte kotníčkový střih šněrovací nebo s páskem na suchý zip (přezky)
  • dětská noha roste velice rychle, kontrolujte proto pravidelně velikost nohy a nošené obuvi
  • nezapomeňte, že dětská noha se vyvíjí, její kosti jsou měkké a případné nedodržení základních zásad může mít za následek poškození nohy dítěte mnohdy na celý život

Veškerá dětská obuv prodávaná v prodejně Čtyřlístek je zdravotně nezávadná. Zdravotní nezávadnost je posuzována podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do tří let.

Použitý materiál, jeho údržba a ošetřování

V současné době se používá velké množství materiálů, od mnoha druhu usní, až po materiály syntetické a textil. Základní znalosti o použitých materiálech, spolu se správným ošetřováním a pečlivou údržbou, prodlužují životnost Vaší obuvi.

Useň – nejčastěji používaný, přírodní materiál s ideálními vlastnostmi pro výrobu obuvi. Useň je prodyšná, měkká, má velmi dobré absorpční vlastnosti a je schopna se přizpůsobit individuálnímu tvaru nohy. Useň je charakterická svou proměnlivou lícovou kresbou, která potvrzuje její přírodní charakter a odlišuje ji tak i vzhledem od syntetických materiálů. Useň není neomezeně odolná působení vlhkostí a to ani z vnější (klimatické vlivy) ani z vnitřní strany (pot). O usňovou obuv je proto třeba neustále pečovat. Rozeznáváme několik základních druhů usní:

Hladká useň – je useň s jemně strukturovaným povrchem s malými póry. Obuv zbavte nečistot vhodným kartáčkem nebo měkkým vlhkým hadříkem a vytřete do sucha. Použijte vhodný krém požadovaného odstínu a vyleštěte. Rovněž lze použít speciální samolešticí emulze nebo samolešticí houbičky.

Lakovaná useň - useň s hladkým, lesklým povrchem, který je docílen lakovou úpravou usně. Její povrch je velmi choulostivý na mechanické poškození, chemické vlivy, rozmáčení a mráz. Nečistoty z povrchu usně odstraňte jemným vlhkým hadříkem, povrch ošetřete krémem či sprejem na lakované usně.

Povrstvená useň – useň, která má na povrchu nanesenou či připojenou vrstvu fólie nebo plastu. Má podobné vlastnosti jako lakovaná useň. Tento materiál otřete vlhkým hadříkem a utřete do sucha nebo používejte prostředky určené k ošetření syntetických materiálů.

Nubuk, velur (semiš) - je useň broušená po líci nebo po rubu. Obuv z tohoto materiálu ošetřujte pryžovým kartáčkem a přípravky, které jsou určené pro vlasové usně. Tyto přípravky oživují barvu a mohou být barevné nebo bezbarvé. Důležité je ošetření vlasových usní vhodnou impregnací, zvyšující odolnost proti vodě. Tyto usně nikdy nekrémujte!

Ostatní usně - existuje celá řada dalších druhů usní, které se vyznačují především barevnými efekty a rozmanitostí zpracování povrchu. Charakteristickou vlastností většiny těchto usní je, že během používání se jejich vzhled "vyvíjí". Lícové vrstvy se stírají nebo mění barvu, v místech ohybů a vrásek vystupuje kontrastní barva, obuv získává patinu a charakteristický "použitý" vzhled. Tyto změny jsou žádoucí, nejedná se o projev vady. Tyto usně v žádném případě nekrémujte ani neleštěte. K ošetření se používají bezbarvé impregnační spreje, které nechte na povrchu obuvi zaschnout.

Textil – používá se na lehčí, často letní nebo domácí obuv. Textilní obuv ošetřujte za sucha kartáčováním a čistícími spreji na textil, které obuv impregnují, oživí barvy a zamezí ušpinění.

Syntetické materiály – plasty, koženky, polomery – tyto materiály vzhledem často připomínají useň, ale jejich vlastnosti nedosahují kvality přírodních usní. Tato obuv je velmi nenáročná na údržbu. Omývejte ji vlhkým hadříkem s přídavkem saponátu a utřete do sucha.

Pryž – obuv omývejte vlhkým hadříkem s přídavkem saponátu a utřete do sucha.

Vodonepropustná membrána – speciální materiály tohoto druhu zajišťují vodonepropustnost a prodyšnost obuvi (např. neznámější z těchto materiálů GORETEX). Používají se zejména pro turistickou a sportovní obuv. Obuv nejprve očistěte od hrubé špíny pomocí vlažné vody a hubky nebo kartáčku. Po uschnutí povrchu obuvi naimpregnujte vhodným impregnačním prostředkem – používejte pouze přípravky, které doporučují výrobci těchto membrán.

Další zásady správného udržování obuvi:

- při nazouvání obuvi, zejména uzavřeného střihu, používejte obouvací lžíci

- po vyzutí obuv napněte na napínáky odpovídající velikosti

- střídejte často obuv, zejména v deštivém počasí (nedoporučujeme používat každodenně stejnou obuv)

- obuv je nutné nechat po každém použití důkladně vyschnout a vyvětrat ( i s vyjmutou vkládací stélkou)

- používání nedostatečně vysušené obuvi způsobuje její nadměrné opotřebení (zvláště stélek a podšívek)

- usňová obuv i obuv z broušených usní (samozřejmě také obuv ze syntetických materiálů a textilu) není v žádném případě neomezeně  odolná proti vlhkosti – vhodnou impregnací pouze zvyšujeme její odolnost prosti vnější vlhkosti – déšť, sníh

- obuv před prvním použitím naimpregnujte a následně nakrémujte

- další impregnaci a krémování provádějte podle potřeby

- usňová obuv a obuv z broušených usní není neomezeně odolná proti vlhkosti, vhodnou impregnací pouze zvyšujeme její odolnost.

- vyvarujte se rozmáčení obuvi, které poškozuje vzhled povrchové úpravy, narušuje pevnost lepených spojů a deformuje tvar obuvi

- vlhkou obuv sušte mimo dosah zdroje zvýšené teploty

- při zvýšeném pocení nebo při provlhnutí obuvi může usňová obuv částečně pouštět barvu

- nerovnoměrná kresba líce a částečná rozdílnost povrchu je charakteristická pro přírodní useň

- dětská zimní oteplovací obuv, tzv. „sněhule“ je určena především do sněhu a neměla by být jedinou zimní obuví Vašeho dítěte

- obuv zásadně nedoporučujeme prát v pračce

- včasnou základní údržbou opotřebených podešví zabráníte poškození dalších součástí Vaší obuvi, toto případné poškození nemůže být důvodem k reklamaci

Níže uvádíme přehled piktogramů základních druhů materiálů používaných na jednotlivé části obuvi, které Vám usnadní orientaci v složení.

 

 

   Části obuvi    Názvy materiálů
Vrch Vrch useň Useň
podšívka Podšívka a vlepovací nebo našívací, popřípadě vkládací stélka Povrstvená useň Povrstvená useň - zpravidla se jedná o štípanou useň, na jejíž povrch je nanesena vrstva o tloušťce menší než je třetina celkové tloušťky usně, ale větší než 0,15 mm
podešev Podešev textilie Textilie
    Ostatní materiály

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme Vám pohodlnou chůzi v naší obuvi.

X